Strona główna

Dom kultury

Dom Kultury

22 września naszą szkołę odwiedzili pracownicy Domu Kultury w Sokolnikach. Przedstawili uczniom i nauczycielom ofertę dodatkowych zajęć prowadzonych przez tę placówkę. Dzieci mają tam do wyboru zajęcia muzyczne, naukę gry na instrumentach, zajęcia plastyczne, a także dziecięcy zespół tańca ludowego. Dziewczynki, które uczą się tam śpiewać dały nam mini koncert. Dzieci otrzymały ulotki informacyjne dla rodziców.