Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna

Program zajęć gimnastyki korekcyjnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Furmanach

Cele ogólne programu:

      Wspomaganie  harmonijnego rozwoju dziecka poprzez kształtowanie umiejętności ruchowych oraz prawidłowych nawyków  postawy ciała.

Cele szczegółowe:

         Możliwość zaspokajania naturalnej potrzeby własnego  ciała

         Rozwijanie sprawności  ruchowej

         Kształtowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

          Opanowanie czucia dobrej postawy w różnych pozycjach ciała

         Wzmocnienie mięśni całego ciała poprzez ćwiczenia gimnastyczne

 ZADANIA

 1. Wyrobienie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.
 2. Wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo - więzadłowej kręgosłupa po uprzednim usunięciu dystonii mięśniowej.
 3. Wdrożenie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u dziecka.
 4. Opanowanie przez dziecko i jego środowisko opiekuńcze wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia związanych z wadą.

 TREŚCI

 1. Budowa ciała dziecka, a zdrowie psychiczne:

- aktywne uczestniczenie w ocenianiu postawy ciała

-wyjaśnienie pojęcia „wada postawy”, przyczyn jej powstania oraz sposobów przeciwdziałania.

- wyrobienie umiejętności określania nieprawidłowości w postawie ciała własnej

oraz kolegów, oraz samokontroli.

 1. Higiena osobista i dbałość o zdrowie:

- Dbałość o czystość ciała i ubrania

- Znajomość prawidłowych sposobów siedzenia, noszenia tornistra, leżenia, chodzenia oraz stania.

-Znajomość zasad zdrowego odżywiania, wyrobienie nawyku ich przestrzegania.

- Systematyczne wykonywanie ćwiczeń w domu wraz z rodzicami wg wskazówek instruktora gimnastyki korekcyjnej.

 1. Działania zmierzające do poprawy warunków zdrowotnych dziecka:

- Znajomość pozycji wyjściowych oraz sposobów poruszania się podczas ćwiczeń, zabaw i gier ruchowych.

-Umiejętność kontroli swojego ciała podczas ćwiczeń rozluźniających, relaksujących i kształtujących

-Wykonywanie obszernych ruchów podczas ćwiczeń rozciągających mięśnie przykurczone

- Wykonywanie ćwiczeń elongacyjnych i wzmacniających grupy mięśni obręczy barkowej, grzbietu, brzucha, obręczy biodrowej, stóp

- Umiejętność utrzymania równowagi podczas ćwiczeń z przyborem i bez

 1. Sztuka oddychania

- Umiejętność wykonania wdechu nosem i wydechu ustami (sss)

- Umiejętność oddychania „pełną piersią” – torem piersiowym, torem brzusznym (balonik), oraz oddychania z oporem (dzwon)

- Umiejętność kontroli swojego oddechu podczas zabaw i ćwiczeń.

 1. Kształtowanie świadomości prawidłowej postawy i prawidłowego obciążania stóp

- przyjmowanie prawidłowej postawy ciała w leżeniu tyłem, przodem, w staniu przy ścianie, przed lustrem, podczas wykonywania ćwiczeń.

- nauka czynnego napinania mięśni stopy wysklepiając łuk przyśrodkowy oraz korekcji ustawienia stopy.

- wyrobienie nawyku prawidłowego stawiania stóp – przenoszenia ciężaru z pięty na palce.

METODY

 • Samodzielne doświadczenia i przeżycia dziecka.
 • Zadania stawiane mu do wykonania.
 • Ćwiczenia utrwalające.

 

FORMY

 • Zabawy ruchowe.
 • Gry ruchowe.
 • Zabawy ze śpiewem.
 • Aerobik.

 Zaplanowane tematy

 1. Zajęcia organizacyjne, poznanie pozycji do ćwiczeń.
 2. Ćwiczenia na płaskostopie z woreczkiem.
 3. Ćwiczenie wytrzymałości ogólnej w zabawie.
 4. Ćwiczenia z piłką.
 5. Ćwiczenia wzmacniające mięsnie brzucha z laską.
 6. Ćwiczenia równoważne.
 7. Zabawy ruchowe ze śpiewem.
 8. Gry i zabawy z piłką.
 9. Ćwiczenia stóp w parach i z przyborem.
 10. Zabawy przestrzenno – orientacyjne.
 11. Ćwiczenia skocznościowe.
 12. Zabawy rzutne i chwytne.
 13. Zabawy z użyciem szarf.
 14. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha w leżeniu.
 15. Zabawy ruchowe ze śpiewem.
 16. Ćwiczenia improwizowane przy muzyce.
 17. Ćwiczenia z użyciem kółka ringo.
 18. Zabawy na czworakach .
 19. Ćwiczenia na płaskostopie z szarfą.
 20. Rzuty do celu.
 21. Zabawowy tor przeszkód.
 22. Ćwiczenia z nietypowym przyborem- gazeta.
 23. Ćwiczenia z małymi piłkami.
 24. Ćwiczenia z użyciem woreczków.
 25. Ćwiczenia z użyciem dwóch przyborów.
 26. Ćwiczenia na płaskostopie z gazetą.
 27. Zabawy ze śpiewem.
 28. Aerobik przy muzyce.
 29. Zabawy i ćwiczenia z użyciem dwóch przyborów.
 30. Ćwiczenia z użyciem nietypowego przyboru- butelka plastikowa.
 31. Ćwiczenia i zabawy w parach.
 32. Ćwiczenia elongacyjne .
 33. Ulubione zabawy dzieci.
 34. Podsumowanie zajęć. Wręczenie dzieciom dyplomów za udział w zajęciach.

 

 

Rodzaj ćwiczenia , zabawy

Opis

 

„Bocian”- dzieci ustawiają się obok siebie w postawie skorygowanej z ramionami w bok, na sygnał poruszają się w określonym kierunku poruszając jednocześnie ramionami tak jak skrzydłami góra-dół

„Szybciej usiądź”- dzieci na sygnał przyjmują określoną pozycję w siadzie skrzyżnym

„Spłoszone wróbelki”- dzieci  siedzą w wyznaczonym miejscu-gnieździe, na hasło wróbelki fruwają wstają i biegają np; na palcach po sali poruszając skrzydełkami, a na hasło uwaga jastrząb jak najszybciej uciekają do gniazda

„Berek”- jedno dziecko jest berkiem i musi gonić inne dzieci i je dotknąć przekazując w ten sposób berka, berek może być oznaczony szarfą, zabawa ta ma różne odmiany

„Stopy się witają”- dzieci dobierają się w pary siedząc twarzami do siebie witają się stopami prawą ,lewą obiema

„Lawina”- dzieci gonią tworząc lawinę, złapany dołącza do goniącego i tworzą w ten sposób łańcuszek  czyli lawinę

„Składanie koperty”- dzieci za pomocą stóp składają kocyk w kopertę , odmiana rozkładanie koperty

„Powódź”- dzieci biegają swobodnie po sali, na hasło powódź muszą stanąć np; na jednej nodze, wspiąć się na coś powyżej podłogii , a na hasło powódź minęła dalej biegają

„Dzieci do domu –dzieci na spacer”- dzieci na hasło dzieci na spacer wychodzą ze swojego domku, a na hasło dzieci do domu szybko wracają do domku, odmiana dzieci wracają do najbliższego domku, można zastosować różne kolory domków

„Kot jest, kota niema”- na hasło kota nie ma dzieci cichutko poruszają po sali , a na hasło kot jest robią przysiad i obejmują kolana rękoma, głowa nisko

„Taniec liści”- dzieci dobierają się parami i ustawiają się na obwodzie koła , gdy n-l podnosi  liść dzieci tworzą koło i biegną w określonym kierunku, a na dźwięk bębenka chwytają się parami za ręce i kręcą się w kółeczku

„Wiatr i śnieżynki”- dzieci n szybkie uderzenia bębenka  biegają wiatr wieje a śnieżynki wirują, gdy bębenek  cichnie wiatr i śnieżynki przysiadają

„Zapamiętaj swoją parę”- każdy ma parę, gdy n-l podniesie chorągiewkę dzieci biegają , a gdy uderzy w bębenek każdy szuka swojej pary  i idzie kilka kroków

„Kto Cię woła”- jedno dziecko odwrócone tyłem do innych, musi zgadnąć kto je woła mówiąc „dzień dobry”

„Natarcie”- dzieci podzielone na dwie grupy, na sygnał zamieniają się miejscami

„Kto zmienił miejsce”- jedno dziecko stoi przed  pozostałymi , zapamiętuje kolejność ustawienia dzieci następnie odwraca się  a jedne dziecko zamienia się z innym miejscem, zadaniem stojącego przed jest odgadnięcie kto się zamienił

„Wielkoludy i krasnale”- wielkoludy poruszają się w rytmie ćwierćnut-uderzenie bębenka, a krasnale poruszają się w rytmie ósemek

„Przekraczanie linki”- dzieci przekraczają zawieszoną nad podłogą linką ok.30 cm

„Zanieś śniadanie”- dzieci podzielone na kelnerów i gości, kelnerzy noszą śniadanie dla gości na tacy (krążek z woreczkiem),następnie zmiana ról

„Omiń kałużę”- dzieci omijają położone skakanki ,kto wpadnie do kałuży ten musi się osuszyć i oczyścić

„Między szczebelkami drabinki”- drabinki ułożone z szarf, skakanek, dzieci muszą przejść między nimi nie psując ich

„Bociany chodzą po łące”- dzieci chodzą z wysoko uniesionymi kolanami, na sygnał stają na jednej nodze

„Kotki piją mleczko”- dzieci śpią w siadzie klęcznym , ręce na ziemi przed kotkiem jest krążek czyli miska ,gdy kotki się budzą miauczą i piją mleczko, a następnie zasypiają

„Koty i mysz”- wyznaczona linia startu i mety, koty podchodzą do myszy tylko wtedy gdy ma zasłonięte oczy , gdy odsłoni wówczas kotki zastygają w bezruchu

„Myszki w norce”- jedne dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym w kole i trzymają się za ręce, drugie siedzą w środku koła przodem do partnera, myszki wyglądają z prawej strony  i na czworaka obiegają swoją parę i wracają na miejsce

„Tunel”- jedna grupa trzyma obręcze pionowo a druga przechodzi przez nie

„Krety”- jedna grupa trzyma się za ręce ustawiona w rzędzie parami tworzą chodnik druga to krety  , które przechodzą lub przebiegają pod chodnikiem w taki sposób aby go nie zburzyć

„Zające w ogrodzie”- dzieci wybiegają do ogrodu , w którym śpi gospodarz, na hasło zające w ogrodzie  gospodarz budzi się i łapie zające, złapane zające zostają chwilowo w domu gospodarza

„Bocian i żaby”- wyznaczamy staw  z wysepką na ,której stoi bocian, żabki przysiadzie  na obwodzie stawu pytają, „panie bocianie czy chcesz żabkę na śniadanie”  i wskakują do stawu wyskakują wówczas bocian stara się złapać żabkę

„Praca mrówek”- dzieci popychają raz jedną raz drugą ręką klocki lub pudełko idąc na czworaka

„Wyścigi na czworaka” z wykorzystaniem różnych przyborów ;woreczki, piłki, ringo

„Koniki”- dzieci naśladują kłus konia szybko biegnąc na palcach, idą stępa wysoko unosząc kolana, biegną galopem podskakując z nogi na nogę, cichutko po piaszczystej plaży , po drewnianym moście

„Wiewiórki do dziupli”- każde dziecko ma dziuplę i biegają swobodnie po sali , na hasło idzie lis dzieci uciekają do swoich lub innych dziupli

„Poznaj swój kolor”- podział na zespoły każda grupa ma swój kolor, gdy n-l pokaże dany kolor biegnie ta grupa , której jest przyporządkowany dany kolor

„Kto prędzej dokoła”- dzieci stoją ciasno w kole , jedno poza nim , wyznaczone dziecko chodzi poza kołem i niespodziewanie dotyka jedno dziecko stojące w kole , dotknięte dziecko biegnie w przeciwną stronę wygrywa to dziecko które pierwsze dobiegnie do pustego miejsca

„Kto dalej rzuci”- dzieci rzucają woreczkiem w przód z wyznaczonej linii

„Kto wyżej rzuci” – dzieci rzucają w górę  jak najwyżej

„Celowanie do obręczy, kosza, piłki…”-dzieci celują do wyznaczonego celu

„Czy trafisz”- dzieci siedzą skrzyżnie naprzeciwko siebie i podaja sobie piłkę tocząc ją po podłodze

„Toczenie obręczy”-  dziecko toczy obręcz  w odległości kilku kroków stojąc w parach lub z n-lem

„Piłka w półkolu”- dziecko lub n-l podaje piłkę kolejno do dzieci stojących w półkolu

„Poczta”- dzieci siedzą skrzyżnie w kole , jedna osoba w środku koła , która toczy piłkę do siedzących a następnie rzuca czyli przekazuje wiadomość

„Piłka w tunelu”- dzieci podają piłkę w rozkroku ustawione w rzędzie

„Piłka w kole”- dzieci podają sobie piłkę w kole jeśli ktoś nie złapie to przykuca

„Podawanie piłki górą”- dzieci ustawione w rzędzie przekazują piłkę ponad głowami

„Piłeczki”- dzieci naśladują  piłeczki

„Podskoki na głębokiej wodzie”- dzieci podskakują w miejscu a na hasło hop podskakują  jak najwyżej potrafią

„Myszki”- wyznaczamy  kota pozostałe dzieci są myszkami , na hasło kot w domu myszki na spacer, myszki wyskakują z norek podskakują ,biegają , a na hasło kot szybko uciekają do swoich norek

„Pajac skacze”- dzieci skaczą raz w rozkroku raz a raz o nogach zwartych

„Szczur”- dzieci przeskakują przez skakankę lub linkę ustawione w kole a jedno dziecko w środku koła kręci linką po podłodze

„Szycie na maszynie”- dzieci skaczą obunóż do wyznaczonej linii

„Bocian i żabki”- wyznaczamy bociana ,staw , łąkę  i żabki , na hasło  bocian leci żabki skokami uciekają  do stawu

„Skoki przez skakankę” dzieci skaczą przez skakankę w miejscu i ruchu

„Skoki zawrotne przez ławeczkę”- dzieci ustawiają się bokiem do ławeczki , chwytają oburącz ławeczkę odbijają się z miejsca i wskakują na ławeczkę do przysiadu podpartego a następnie zeskakuje z drugiej strony ławeczki

Ćwiczenia z wykorzystaniem gazety :ćwiczenia przeciw płaskostopiu; chwyty stopami gazety, darcie jej, zgniatanie, podnoszenie

Ćwiczenia na drabinkach : w zwisie ugięcia w kolanach i wyprosty, zegarki –bujanie w bok, rzucanie gazety ,piłki wisząc do współćwiczącego, przejścia po drabince w bok i górę, ćwiczenia w pozycji leżącej stopy  lub ręce zaczepione o drabinki

Ćwiczenia z wykorzystaniem lasek gimnastycznych: wznosy i opusty, marsz z określonym ułożeniem laski np; na plecach ,ćwiczenia w pozycji od  wysokiej do niskiej

Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem balonów, piórka, lekkich piłeczek

Ćwiczenia z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych- ślizgi na ławeczce, podciągnięcia , zjazdy , przejścia

Ćwiczenia z wykorzystaniem woreczków gimnastycznych: marsze w różnych pozycjach, przełożenia woreczka

Ćwiczenia z wykorzystaniem szarf , piłek w różnych pozycjach

Ćwiczenia elongacyjne i antygrawitacyjne

Ćwiczenia w parach w różnych pozycjach; mocowania

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha, pośladków, kończyn dolnych i stóp, obręczy i klatki piersiowej, grzbietu, nawyk prawidłowej postawy