SKME

SKME

Sprawozdanie z pracy Szkolnego Koła Młodego Europejczyka SKME

2019/2020

 

W ramach działalności SKME  przeprowadziłam następujące działania:

We wrześniu zorganizowałam wystawę o atrakcjach turystycznych Londynu połączoną z akcja promocyjną wycieczki do Londynu, którą planowaliśmy na 2021 rok. Podczas pogadanki starałam się zapoznać dzieci z głównymi atrakcjami Londynu, wzbudzić chęć poznawania świata oraz poszerzać horyzonty. Uczniowie klasy 7 przedstawili prezentacje multimedialne o Londynie. Przygotowałam ulotki informacyjne dla uczniów i rodziców. Rozmawiałam z potencjalnymi sponsorami.

W październiku przygotowałam i przeprowadziłam w klasach młodszych, przedszkolu i zerówce obchody Halloween. Obchody poprzedziłam zaznajomieniem uczniów z tematyką słownictwem i tradycjami związanymi z tym świętem. Przygotowałam wystawę Halloween, którą młodsze dzieci chętnie oglądały. W dzień Halloween dzieci przebrały się w Halloweenowe kostiumy i bawiły się na dyskotece. Dzieci również zbierały i rozdawały cukierki w całej szkole wołając Trick or treat.

W grudniu przygotowałam we współpracy z nauczycielem j. niemieckiego i przeprowadziłam Koncert Piosenek Świątecznych śpiewanych w j. angielskim i niemieckim. Uczniowie występowali w grupach, w parach oraz solo śpiewając popularne piosenki świąteczne.

W maju przeprowadziłam ogólnopolski konkurs The Big Challenge . W ciągu roku starałam się w miarę możliwości przygotowywać uczniów do tego konkursu wykorzystując lekcję z małą frekwencją (np. gdy część klasy wyjeżdżała na zawody lub wycieczki) lub sporadycznie godzinę wychowawczą. Kilkoro uczniów zajęło wysokie miejsca na poziomie województwa jak np. Bartosz Słomka 17 miejsce na kilkuset uczestników, Emilia Zioło 40. Prowadziłam konsultacje przed corocznym, szkolnym konkursem „Kultura krajów anglojęzycznych”.W tym roku nacisk był na wiedzę o Londynie w związku z planowaną wycieczką. Niestety dzień przed datą konkursu zajęcia w szkole zostały zawieszone. Ze względu na treść konkursu nie mógł on być przeprowadzony online (odpowiedzi na pytania zbyt dostępne na Internecie).

Przygotowywałam uczennicę Oliwię Walską do Miejskiego Konkursu Piosenki Angielskiej, w którym zdobyła wyróżnienie.

Dużo energii włożyłam w zaplanowanie, konsultację z nauczycielami i promocję Szkolnego Dnia Przedsiębiorczości, który miał się odbyć 21 marca. Przygotowałam plakaty, ulotki informacyjne dla rodziców i nauczycieli, omawiałam z uczniami ich plany oraz udzielałam wskazówek co do ich realizacji. Niestety plany te pozostały z wiadomych przyczyn niezrealizowane.

Z powodu koranawirusa nie został również zrealizowany Konkurs piosenki angielskiej planowany na czerwiec.

Efekty działania organizacji:

Wiedza moich uczniów o krajach anglojęzycznych oraz ich kompetencje językowe znacznie wykraczają poza program nauczania. Uczniowie chętnie biorą udział w różnych konkursach i odnoszą sukcesy w konkursach pozaszkolnych, miejskich i powiatowych przez co walczymy ze stereotypem małej, wiejskiej szkoły a dzieci nie mają kompleksu prowincji. Podnoszę kompetencje językowe co z pewnością przynosi wymierne rezultaty w postaci ocen z j. angielskiego czy wyników na egzaminie ósmoklasisty. Dzieci stają się bardziej świadome innych kultur i zwyczajów a przez to bardziej otwarte i tolerancyjne jak również bardziej ciekawe świata. Lepiej rozumieją otaczający je świat. Uważam, że cele oraz plan pracy organizacji SKME) w roku szkolnym 2019/20 ( mimo utrudnień) zostały w zrealizowane.

Opiekun SKME: Agnieszka Wit

Furmany, dn. 26.06.2020

 

Plan pracy Szkolnego Koła Młodego Europejczyka

SKME

 

Głównym założeniem organizacji jest promocja wartości znajomości języków obcych i innych kultur.

      Podejmowane działania mają na celu ukazanie dzieciom korzyści płynących ze znajomości języka obcego i zachęcenie do bardziej intensywnej nauki.

     

  1. II. Cele szczegółowe:
  • Poszerzanie wiedzy o otaczającym nas świecie i wzbudzanie ciekawości świata.
  • Uczenie tolerancji.
  • Nabywanie umiejętności językowych.
  • Wyrabianie ambicji i umiejętności zdrowej rywalizacji.
  • Rozwijanie sprawności umysłowych, językowych i umiejętności twórczych.

Plan działań koła

Praca z uczniami zgłoszonymi do konkursu przedmiotowego

Przygotowywanie uczniów do konkursu znajomości kultury krajów anglojęzycznych. Jednym z celów konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów starszych klas przed konkursem przedmiotowym.

Październik

Przygotowanie uczniów i przeprowadzenie konkursu znajomości kultury krajów anglojęzycznych dla klas kl. V-VII. Ogłoszenie wyników.

Przygotowywanie uczniów i przeprowadzenie konkursu przedmiotowego.

Listopad

Konkurs na plakat ukazujący tradycje Bonfire Night oraz przybliżenie uczniom tradycji obchodzenia Bonfire Night w Wielkiej Brytanii.

Grudzień

Przeprowadzenie lekcji o tradycjach Bożonarodzeniowych w krajach anglojęzycznych.

Włączenie się w obchody Dnia św. Mikołaja poprzez śpiewanie angielskich  piosenek o Mikołaju i świętach.

Styczeń

Każda klasa wykonuje plakat na temat wylosowanego przez siebie kraju anglojęzycznego. Plakaty zostają wyeksponowane na korytarzu a następnie powieszone w pracowni danej klasy.

Marzec

Przygotowanie uczniów i przeprowadzenie Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii dla klas II-IV.

Kwiecień

Wytypowanie i przygotowanie  uczniów do konkursu międzynarodowego Big Challenge

Przeprowadzenie lekcji o tradycjach i obrzędach świat Wielkanocnych w krajach anglojęzycznych

Maj/ Czerwiec

Przygotowanie do Konkursu Piosenki angielskiej w SP nr 4 w Tarnobrzegu oraz udział w konkursie / udział w powiatowym konkursie piosenki obcojęzycznej w Baranowie Sandomierskim.

Czerwiec

Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej

Podsumowanie pracy SKME

Poniższy plan i kolejność poszczególnych działań może ulec modyfikacjom.

Opiekun SKME

Agnieszka Wit