Strona główna

Policjant

Wizyta policji

22 września naszą szkołę odwiedzili panowie policjanci z Komisariatu Policji w Gorzycach. Przeprowadzili w klasach I-III pogadankę dotyczącą bezpieczeństwa na drodze.

Przypomnieli najmłodszym najważniejsze zasady obowiązujące wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Uczniowie klasy I otrzymali w prezencie odblaski i podziały godzin.

Mamy nadzieję, że przypomniana wiedza pozwoli uczniom na bezpieczne poruszanie się po drogach.