Czytanie w bibliotece

Innowacja

,,Czytanie to najwspanialsza rzecz  jaką sobie ludzkość wymyśliła”

 

1. Szymborska

 

 INNOWACJA PEDAGOGICZNA

,,CZYTAMY Z KLASĄ.

LEKTURKI SPOD CHMURKI”

  

W oparciu o ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I- III

 

         Nauczyciel prowadzący innowację  mgr  Marzena Sławek

 

OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

                 I .Założenia organizacyjne

1.Autor: Marzena Sławek- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

2.Temat ,,: Czytamy z klasą .Lekturki spod chmurki”

3.Rodzaj innowacji: programowo – metodyczna

4.Termin realizacji: 1 październik 2021r. - 20 czerwiec 2022r.   i 1 październik 2022r. -20 czerwiec 2023r.

5.Adresaci: uczniowie klasy II , potem III

             1. Założenia programowe

 Cele innowacji:

Cel główny:

   Głównym celem innowacji jest zaszczepienie u uczniów nawyków czytelniczych i rozwijanie zamiłowania do literatury. Jej podstawowym założeniem jest popularyzacja czytelnictwa, zaktywizowanie do twórczego wysiłku i integrowanie społeczności szkolnej. Podjęte działania mają wdrożyć dziecido częstych kontaktów z książką, zachęcić do polubienia czytania, rozwijać wyobraźnię oraz doceniać piękno i wartości płynące z obcowania z książką.

Cele szczegółowe:

-rozbudzanie wśród uczniów ciekawości literackiej,

-rozwijanie aktywności czytelniczej,

-doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

-rozwijanie wyobraźni, zainteresowań i aktywności twórczej,

-integracja zespołu klasowego,

-rozwijanie wyobraźni i kreatywności,

-rozwijanie samodzielności i twórczego myślenia,

-rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,

-kształcenie umiejętności stosowania zdobytych wiadomości w sytuacjach życiowych.

-kształcenie nawyku sięgania po dobrą książkę.

   2. Metody i formy nauczania:

-głośne czytanie książek przez nauczyciela i uczniów,

-zbiorowe i indywidualne czytanie ulubionych fragmentów utworów literackich,

-zorganizowanie galerii prac plastycznych dotyczących literatury,

-prezentowanie książek w kącikach czytelniczych,

-organizowanie konkursów( plastycznych, recytatorskich, pięknego czytania),

-przygotowywanie gazetek promujących czytelnictwo,

-prowadzenie rozmów na temat czytanych książek,               

-wypowiadanie się na temat ilustracji i tekstów,

-wyrażanie przeżyć w formie plastycznej na podstawie czytanego utworu,

-oglądanie filmów związanych z czytaną książką,

-śpiewanie piosenek o treści związanej z literaturą dla dzieci.

 

3.Przewidywane efekty:

-wzrost czytelnictwa wśród uczniów,

-umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,

-poprawa poziomu wypowiedzi ustnych,

-poprawa techniki pisania,

-poprawa wzajemnych relacji pomiędzy uczniami,

-potrzeba poznawania literatury dziecięcej.

4.Ewaluacja

Ewaluacja zostanie przeprowadzona na zakończenie innowacji pedagogicznej w formie wywiadu oraz analizy statystyki wypożyczeni książek z biblioteki szkolnej. Do oceny posłużą także prace dzieci, ich zaangażowanie . Wyniki zostaną przedstawione w formie sprawozdania.

III. Opis innowacji:

Innowacja skierowana jest do uczniów klasy II a potemIII Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach. Wdrażana będzie podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej i godzin bibliotecznych. Innowacja ma upowszechnić czytelnictwo wśród uczniów i zachęcić ich do czytania książek.

W każdym miesiącu uczniowie czytają wybraną książkę , a następnie wykonują różne zadania. Efekty ich pracy będą eksponowane na gazetkach szkolnych, wystawkach oraz w kronice i na stronie internetowej szkoły. Do każdej książki uczniowie będą prowadzić Lekturnik. W czerwcu nastąpi podsumowanie innowacji, rozdanie dyplomów i wyróżnień.

Klasa II

Październik- ,, Nowe przygody dziesięciu skarpetek”.

Listopad- ,, Sposób na Elfa”.

Grudzień- ,, Cukierku, ty łobuzie”.

Styczeń, luty- ,,Wiersze Jan Brzechwy”.

Marzec- ,,Kapelusz Pani Wrony”.

Kwiecień- ,,Pięciopsiaczki”.

Maj- ,, Dziewczynka z parku”.

Czerwiec- ,, Afryka Kazika”.

 

Klasa III

Październik- ,, Banda czarnej frotte. Skarpetki powracają”.

Listopad- ,,Dasz radę , Cukierku”.

Grudzień- ,, Świąteczne opowieści zwierzaków”.

Styczeń, Luty-,,Jgnacy i Mela na tropie złodzieja. Zagadka biblioteki”

Marzec- ,, Wiersze Juliana Tuwima”.

Kwiecień- ,,Magiczne królestwo ptaków”.

Maj- ,,Uratujmy małe lwiątko”.

Czerwiec - ,, Dagmara, czarownica i czerwony smok”.

 

109960336 274477960450922 1306319190754819753 n

 

klub szkol

 

 

program sniadanie daje moclogo 1509199571

 

 

321769926 1252625995466893 4072119204245487044 n