Historia szkoły

Historia szkoły

Historia szkoły

Początki szkolnictwa w Furmanach sięgają XIX wieku, czasów Franciszka Józefa . Według zapisów w najstarszej kronice istnieje notatka dotycząca szkoły w Furmanach , a brzmi następująco: "Do roku 1898 Rada Gminna zajmowała się szkołą zimową, szukała nauczyciela, układała zapłatę zbożem i pieniędzmi , potem zorganizowała szkołę etatową. W roku 1931 zapisanych dzieci 116. Kierowniczka szkoły - Maria Drowkówna". Również w pamięci starszych mieszkańców wsi utrwalił się obraz dawnej szkoły.Budynek mieścił jedną klasę lekcyjną i mieszkanie kierownika szkoły. Kolejno szkołą kierowali: Pani Tarczyńska, Pan Chruściel, Pani Janeczko, Pani Stępień, która w czasie wojny nauczała na tajnych kompletach . Po tragicznej śmierci Józefy Stępniówny rozstrzelanej za tajne nauczanie w sierpniu 1943 r., szkołą kierowało kilku nauczycieli, którzy z niewiadomych przyczyn, jak czytamy w kronice, odchodzili nawet w ciągu roku szkolnego. Działania wojenne przyczyniły się do gruntownego zniszczenia budynku szkolnego. Z wewnętrznego urządzenia i wyposażenia szkoły pozostały tylko ławki, katedra i tablica . Wszystkie dokumenty i pomoce zostały zniszczone albo zaginęły. Sala szkolna podczas działań wojennych mocno ucierpiała, gdyż służyła za stajnię dla koni.W nauczaniu trwała przerwa - wspomina kierownik szkoły Adamina Strzępek, która w 1945 roku zastała budynek odnowiony i doprowadzony do używalności po zniszczeniach wojennych.W szkole były trzy klasy. Od 1946 r. klasa IV uczęszczała do Publicznej Powszechnej Szkoły Zbiorczej w Sokolnikach. Kolejno od 1949 r. w szkole w Furmanach przybywało klas i w 1952 r. było 7 oddziałów. W roku 1953/54 kierował szkołą Franciszek Gorczyca

W latach 1954-59 kierownikiem był Ludwik Gronek, a w 1959/60 r. – Antoni Sanecki.

...

Od grudnia 1960 r. do sierpnia 1985 r. obowiązki kierownika, a następnie dyrektora szkoły sprawowała Helena Furman.

Ze względu na trudną bazę lokalowa od 1979 roku rozpoczęto starania o rozbudowę szkoły.Ciągle wzrastająca liczba uczniów utrudniała naukę dzieciom i pracę nauczycielom. Klasy łączone nie mieściły się w pomieszczeniach starej szkoły. Dzięki staraniom dyrektora szkoły, śp. Heleny Furman, poparciu i pomocy władz gminnych, oraz ogromnemu wkładowi mieszkańców w 1982 roku stanęły fundamenty pod nową szkołę. W planach był budynek dobudowany do starej szkoły, dwukondygnacyjny, sala gimnastyczna z zapleczem, kotłownia. Przy budowie nowej szkoły wytrwale pracowali mieszkańcy wsi, wkładając w nią wiele swojego czasu. Zadeklarowali również częściowo pokrycie kosztów zakupu materiałów. W trakcie prac wykończeniowych w 1985 r. na zasłużoną emeryturę odeszła długoletnia dyrektor Helena Furman. Nowym dyrektorem szkoły została Teresa Wilk, która pełniła tę funkcje do 1990 roku.

szkola fill

1 września 1986 roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowo wybudowanym budynku o sześciu klasach lekcyjnych Liczba uczniów pozwoliła na rozdzielenie klas łączonych, do których miejmy nadzieję już nie powrócimy. Nowy budynek, świeże ściany cieszyły wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli. W największej klasie starego budynku urządzono zastępczą salę gimnastyczną. Drugą "starą" klasę przeznaczono dla potrzeb "zerówki".Obok budynku szkolnego zrobiono boisko do piłki nożnej, ręcznej, plac zabaw dla dzieci.

1 września 1987 r.odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego z udziałem władz gminnych i kuratoryjnych.

...

W 1990r. nowym dyrektorem szkoły została mgr inż.Elżbieta Magryn. W 1999r.wprowadzono reformę szkolnictwa. Zmieniono dotychczasowy ustrój szkolny. Zlikwidowano ośmioklasową szkołę podstawową. W jej miejsce powołano sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. Od tego roku absolwenci klasy VI zostają uczniami wybranych przez siebie gimnazjów. Pracę zakończyła dyr. Elżbieta Magryn, która została mianowana dyrektorem Gimnazjum w Sokolnikach. Nowym dyrektorem szkoły została mgr Jolanta Rękas, która sprawuje tę funkcję do dnia dzisiejszego. W kronikach szkolnych istniejących od 1945r. widnieje wiele nazwisk nauczycieli, którzy związani byli z naszą szkołą. A oto one:

* Zbigniew Hawrylinka - kierownik szkoły 1944r.

* Adamina Strzępek - kierownik szkoły w latach 1945- 1952

* Franciszek Gorczyca - kierownik szkoły w roku szkolnym 1953/54

* Ludwik Gronek - kierownik szkoły w latach 1954 - 1959

* Antoni Sanecki - kierownik szkoły w roku szkolnym 1959/60

* Helena Furman - kierownik szkoły w latach 1960 - 1985

* Teresa Wilk - dyrektor szkoły w latach 1985 - 1990

* mgr inż. Elżbieta Magryn - dyrektor szkoły w latach 1990 - 1999

* mgr Jolanta Rękas - dyrektor szkoły od 1999 r.

Helena Dudkówna

Stanisława Bezera

Leokadia Gorczyca

Danuta Duma

Zofia Masełko

Krystyna Woźniczka

Helena Mardeusz

Helena Ptak

Jan Wójcik

Joanna Wilk

Helena Tworek

Mieczysława Otolińska

Pelagia Gujska

Janina Bąk

Helena Łuszczek

Jadwiga Sztuka

Urszula Wartoń

Lucjan Zioło

Elżbieta Sudoł

Lucyna Florek

Dorota Szalak

Anna Szczygieł

Iwona Weiss

Anna Lipska

ks. Stanisław Rząsa

ks. Andrzej Kontek

ks. Ryszard Oleksak

ks. Józef Rainer

ks. Adam Pikula

ks. Jacek Paluch

mgr Zofia Świergul

mgr inż. Jerzy Jóźwik

mgr Bronisława Kochowska

mgr Dariusz Filus

ks. Mateusz Kozieł

mgr Andrzej Nadziałek

mgr Kinga  Roszuk

mgr Wiesława Duszkiewicz

mgr Halina Idec

mgr Angelika Foremniak

ks. Marek Walczak

mgr Marzena Sławek

 

109960336 274477960450922 1306319190754819753 n

 

klub szkol

 

 

program sniadanie daje moclogo 1509199571

 

 

321769926 1252625995466893 4072119204245487044 n