Szkoła Promująca Zdrowie

Promocja Zdrowia i PCK

WARSZTATY KULINARNE- ZDROWE ŚNIADANIE

 Szkoła Podstawowa w Furmanch należy do  sieci szkół promujących zdrowie. Podejmowane są więc  różne działania, aby wśród uczniów propagować zdrowy styl życia poprzez ruch , zdrowe odżywianie i dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. W bieżącym roku szkolnym uczniowie są  uczestnikami  innowacji pedagogicznej Żyję zdrowo i bezpiecznie. W związku z tym przygotowano dla nich  warsztaty kulinarne  poprowadzone  przez panią Monikę Zając ze Stowarzyszenia Dolina Smaku.

Pod okiem pani Moniki i nauczycieli uczniowie  przygotowywali zdrowe i  smaczne pasty , robili kanapki, które dekorowali kolorowymi warzywami. Nabywali umiejętności i wiedzę o higienie i estetyce podawania posiłków, a także bezpiecznym posługiwaniu się narzędziami.

Na zakończenie  warsztatów każdy uczeń otrzymał od pani Moniki   menu, oraz medal za udział w warsztatach.

Pomoc i życzliwość w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia  okazali nam

Stowarzyszenie Dolina Smaku.

 OSM w Stalowej Woli która przekazała produkty mleczne/ mleko, kefiry, masło, ser biały, jogurty dla każdego ucznia/.

Piekarnia w Trześni ,która przekazała różne rodzaje chleba, bułeczki i słodkie dodatki/ kruche ciasteczka z cukrem , mufinki, wafelki , ciasteczka z marmoladą/.

Stowarzyszenie Jesteśmy Razem Furmany ,które wyeksponowało słoiczki z domowymi przetworami, do degustacji pasztet z selera i wiejski chleb.

Państwo Dorota i Czesław Dulowie z Trześni którzy podarowali nam różne miody z własnej pasieki  oraz małe słoiczki z miodem dla każdego ucznia.

Stowarzyszenie Producentów Fasoli Piękny Jaś we Wrzawach, którzy podarowali nam fasolę i pasty z fasoli.


Jazda na rowerze- zajęcia praktyczne

Każdy uczeń , który porusza się rowerem powinien wiedzieć, że rower musi spełniać wymagania związane z bezpieczeństwem. Powinien być sprawny i posiadać obowiązkowe wyposażenie.

Tego uczyli się na zajęciach praktycznych uczniowie klasy II.

 Później ćwiczyli umiejętności jazdy na boisku szkolnym po wyznaczonych trasach prostych i bardziej złożonych oraz slalomem.


Plan Pracy Szkolnego Koła PCK i Promocji Zdrowia ,

Realizacja zadań innowacji pedagogicznej Żyje zdrowo i bezpiecznie

rok szkolny 2021/2022

Wrzesień

- Opracowanie planu pracy na nowy rok szkolny.

-Zapoznanie uczniów z zasadami i obowiązkami w czasie pandemii.

-Wykonanie gazetki na korytarzu – Dzień Dobry Wesoła Szkoło.

-Spotkanie z policjantem .

Październik

-Udział uczniów klasy I w programie Klub Bezpiecznego Puchatka

-Pomagamy zwierzętom w schronisku – zbiórka karmy .

-Zbiórka zniczy w ramach akcji Światełko pamięci dla Łyczakowa.

-Wykonanie gazetki ściennej- Bezpieczna droga do szkoły.

Listopad

-Udział w akcji Śniadanie Daje Moc – zajęcia praktyczne – przygotowanie kanapek.

-Wykonanie gazetki na korytarzu- Śniadanie daje moc.

-Konkurs plastyczny -Jem kolorowo.

Grudzień

- Obejrzenie prezentacji multimedialnej Co to jest zdrowie i jak o nie dbać.

- Wykonanie gazetki na korytarzu – Wiem jak dbać o zdrowie.

Styczeń

- Zimowa akcja minuty dla zdrowia- organizowanie wyjść ze szkoły podczas długiej przerwy.

- Wykonanie gazetki na korytarzu- Czystość i higiena.

- Przygotowanie i prezentacja apelu Sport to zdrowie.

Luty

- Zimowa akcja minuty dla zdrowia- organizowanie wyjść ze szkoły podczas długiej przerwy.

-Spotkanie z policjantem- bezpieczne ferie.

-Wykonanie gazetki na korytarzu -Bezpieczne ferie zimowe.

Marzec

-Obejrzenie prezentacji multimedialnej o szkodliwości palenia papierosów..

- Realizacja projektów o niepaleniu proponowanych przez Sanepid w Tarnobrzegu- Bieg po zdrowie.

- Wykonanie gazetki na korytarzu – Dziękuję nie palę.

Kwiecień

-Zajęcia praktyczne – udzielanie pierwszej pomocy.– zajęcia dla uczniów w klasach, obejrzenie filmu doktor Kręciełek uczy ratować.

-Wykonanie gazetki ściennej- Mały ratowniczek

Maj

-Spotkanie z pielęgniarką rozmowa o jej pracy .

- Wykonanie gazetki – Zioła lecznicze

Czerwiec

- Prezentacja multimedialnaJak bezpiecznie spędzić wakacje.

- Wykonanie gazetki – Bezpieczne wakacje.

Akcje całoroczne

- Zbiórka plastikowych nakrętek

- Fluoryzacja zębów uczniów kl 1-3

- Zbiórka makulatury na budowę studni w Afryce.

-Współpraca z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi promującymi zdrowie i ekologiczny styl życia - PCK, Sanepid ,Caritas, LOP, Drużyna Harcerska, SOK, policja ,

Opracowały- Zofia Walska i Marzena Sławek

Innowacja pedagogiczna -Żyję zdrowo i bezpiecznie

I Wstęp

 1. Autorzy

Zofia Walska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki, gimnastyki korekcyjnej

Marzena Sławek -nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz,

 1. Miejsce realizacji

Szkoła Podstawowa w Furmanach.

3.Termin wprowadzenia i czas trwania innowacji:

Planowane wprowadzenie innowacji - Czas trwania:

01 września 2021r. – 24 czerwca 2022r.

4.Typ innowacji:

Programowo- metodyczna

 1. Zasięg:

Działaniem innowacyjnym objęci zostaną uczniowie klasy 0 , II , III. W niektórych zadaniach wezmą udział uczniowie klas starszych, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.

6.Koszty i źródła finansowania działalności innowacyjnej:

Innowacja nie wymaga dodatkowego finansowania.

7.Zajęcia będą realizowane w oparciu o poszerzone treści programowe dla uczniów klas 0,II, III .

 1. Opis innowacji:
 2. Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji.

Stan zdrowia i sprawność dzieci i młodzieży pogarsza się. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe oraz ograniczona aktywność fizyczna sprawiają, że dzieci są nie tylko mało sprawne, ale ich organizmy mają zakłócone ważne procesy życiowe. Dzieci łatwo zapadają na różne choroby i są mało odporne. Systematyczna edukacja zdrowotna w szkole uważana jest za najbardziej opłacalną, długofalową inwestycję w zdrowie społeczeństwa. Jednak w szkole nie można koncentrować się tylko na przekazywaniu informacji dotyczących zdrowia , raczej wymagane powinno być zdobywanie nowych umiejętności, podejmowanie aktywności i zaangażowanie uczniów i ich rodziców. Skuteczność edukacji zdrowotnej zależy bowiem od tego na ile dzieci przeniosą do swego codziennego życia to, czego nauczą się w szkole.

Edukacja zdrowotna jest prawem każdego dziecka, tak jak nauka czytania i pisania. Umożliwia dziecku uzyskiwanie kompetencji do ochrony i doskonalenia zdrowia własnego oraz innych ludzi. Prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz dobre samopoczucie psychiczne i społeczne dziecka sprzyjają: - dobrej dyspozycji do uczenia się: procesom koncentracji uwagi, myślenia, pamięci, przyswajaniu wiedzy, opanowywaniu różnych umiejętności, - dobremu przyswajaniu do środowiska szkoły, motywacji do uczenia się i satysfakcji z uczęszczania do szkoły, - rozwijaniu uzdolnień, zainteresowań i kreatywności, - dobrym relacjom z rówieśnikami i dorosłymi.

Szkoła Podstawowa w Furmanach jest małą wiejską szkołą położoną na dawnych terenach Puszczy Sandomierskiej. Stanowi jedyne centrum życia kulturalnego tutejszego społeczeństwa. Ograniczony dostęp do rozbudowanej infrastruktury sportowej utrudnia uczniom naszej szkoły możliwości do nabywania, rozwijania i doskonalenia zainteresowań i uzdolnień sportowych. Dzieci w zdecydowanej większości czas wolny spędzają biernie ,siedząc przed komputerem czy odbiornikiem telewizyjnym. Właśnie te spostrzeżenia, obserwacje, wnioski z rozmów z uczniami i ich rodzicami stały się impulsem do opracowania innowacji promującej zdrowy styl życia pod hasłem : „ Żyję zdrowo i bezpiecznie’’ , w której uwzględniono obok zdrowego odżywiania również wachlarz możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Powstanie innowacji wynika bowiem z potrzeby wprowadzenia zmiany postaw i zachowań w zakresie zdrowia i profilaktyki naszych uczniów i ich rodziców. Naszym oczekiwaniem , po zakończeniu realizacji działań innowacyjnych , jest aby zdrowy styl życia stał się dla wielu sposobem na życie.

 1. Opis działań.

Realizacja działań w ramach innowacji przebiegała będzie na dwóch poziomach: - na terenie szkoły- zajęcia organizowane dla uczestników i przez uczestników dla wszystkich chętnych uczniów z klas O, II, III oraz poza terenem szkoły- wszystkich chętnych uczniów, rodziców, nauczycieli.

Zaplanowane działania koncentrowały się będą w trzech obszarach tematycznych: utrwalenie i praktyczne stosowanie zasad zdrowego odżywiania , propagowania aktywności fizycznej poprzez ruch na świeżym powietrzu oraz nabywanie nowych umiejętności, bezpieczeństwo własne i innych.

W obszarze dotyczącym zdrowego odżywiania główny nacisk zostanie położony na spotkania z dietetykiem oraz organizację warsztatów kulinarnych dla uczestników i ich rodziców. Zdobyta wiedza podczas spotkań z dietetykiem na temat zasad zdrowego odżywiania , komponowania zdrowych posiłków, posłuży do praktycznego eksperymentowania podczas warsztatów kulinarnych. Uczniowie nabędą wiedzę na temat higieny i estetyki podawania posiłków. Zaplanowane zadania będą upowszechniały zdobytą wiedzę i umiejętności uczestników. Będą szansą rozwijania przez uczniów umiejętności społecznych, integracji rówieśniczej oraz międzypokoleniowej.

W obszarze propagowania ruchu dla zdrowia zaplanowano wiele różnorodnych możliwości spędzania czasu wolnego. Poprzez organizowane wycieczki rowerowe i piesze, marsze Nordic Walking, uczestnicy, poznają technikę poruszania się z kijkami, zwiedzając najbliższą okolicę, nawiążą współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Taniec Zumba skierowany do uczestników i ich rodziców umożliwi integrację międzypokoleniową, zacieśni więzi między uczestnikami i pozwoli wyrazić emocje.

Organizowane wyjazdy na basen pozwolą uczestnikom na nabycie i doskonalenie umiejętności poruszania się w wodzie, bezpiecznego korzystania z urządzeń publicznych, kulturalnego zachowania w miejscach publicznych oraz umiejętności społecznych i interpersonalnych. Przyczynią się do budowania przyjaznych relacji rówieśniczych i rodzinnych.

Uczniowie przygotują i przedstawią w sposób ciekawy apel Sport to zdrowie, który połączony będzie z pokazami Pokaż co potrafisz.

Zajęcia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy pozwolą dzieciom na wyćwiczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.

Wszelkie działania podejmowane w ramach innowacji będą promowane na stronie internetowej szkoły, gazetce ściennej na korytarzu szkoły, Faceeboku , lokalnej telewizji.

3.Cel główny:

- Pogłębianie wiedzy na temat zdrowego odżywiania wśród dzieci i rodziców.

- Kształtowanie i promowanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, nabywania nowych umiejętności.

-Przygotowanie dziecka do bezpiecznego przebywania w środowisku oraz radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, a także wypracowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w rzeczywistym wypadku.

4.Cele szczegółowe:

             - Stwarzanie w szkole atmosfery wskazującej na promocję zdrowia.

             - Zwiększanie i rozszerzanie wiedzy o zdrowiu.

             - Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania się.

             - Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie oraz zdrowie i bezpieczeństwo innych.

            - Zachęcanie do wyboru zdrowego stylu życia.

           - Stwarzanie możliwości przekształcenia biernych postaw na aktywnych uczestników, inicjatorów działań na rzecz własnego zdrowia.

         - Włączenie rodziny w działania prozdrowotne.

        - Doskonalenie sprawności ruchowej.

         - Kształtowanie czynnej postawy w zapobieganiu chorobom.

       - Nabywanie umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania, higieny i bezpieczeństwa.

- Kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia,
- Wyrobienie umiejętności wzywania pomocy oraz powiadamiania odpowiednich służb ratunkowych,
- Wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy,

5.Przewidywane efekty:

W wyniku uczestnictwa w realizowanej innowacji uczeń:

 1. Rozumie potrzebę zdrowego odżywiania i aktywności ruchowej .
 2. Potrafi dokonać wyboru zdrowych produktów oraz formy aktywności ruchowej zgodnie z własnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.
 3. Praktycznie realizuje pojęcie aktywnego wypoczynku, preferując Nordic Walking(opanowanie techniki samodzielnego chodzenia z kijkami, bezpieczne poruszanie się z kijkami) .
 4. Potrafi współdziałać w grupie i być odpowiedzialnym za drugiego człowieka. 5. Potrafi identyfikować się z grupą, podejmować działania na rzecz grupy.
 5. Potrafi panować nad emocjami i negatywnymi zachowaniami.
 6. Zna procedury postepowania w czasie pandemii
 7. Rozumie potrzebę szczepień przeciw COVID 19
 8. Zna i stosuje zasady ruchu drogowego.
 9. Potrafi udzielić pierwszej pomocy.
 10. Zna wyposażenie roweru.
 11. Umie korzystać z różnych źródeł wiedzy.
 12. Uzyskuje lepsze wyniki w nauce .
 13. Potrafi organizować czas wolny w sposób aktywny i ciekawy.

III Ewaluacja.

Oceny wprowadzonej innowacji dokonuje się pod koniec roku szkolnego na podstawie:

 • · ankiety skierowanej do uczniów uczęszczających na zajęcia w ramach innowacji,
 • · obserwacji zachowań w czasie zajęć ( ilość osób biorących udział w proponowanych formach aktywności ruchowej, gotowość do pracy, zainteresowanie),
 • · analizy wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów,
 • · bieżące umieszczanie informacji z realizacji poszczególnych etapów na stronie internetowej szkoły.

Dane napływające od uczestników posłużą jako wskazówki o wartości prowadzonych działań i potrzebie jego ewentualnej modyfikacji.

Blok tematyczny -Zdrowe odżywianie

Działanie

-Zdrowe odżywianie i jego znaczenie dla zdrowia : - spotkanie z dietetykiem.

- Konkurs plastyczny pt: Jem zdrowo i kolorowo.

- Warsztaty kulinarne z panią Moniką Zając członkiem stowarzyszenia Dolina Smaku.

 

-„Pyszne i zdrowe sałatki owocowe - przygotowanie sałatki owocowej.

 

-Degustacja zdrowej żywności połączona z Dniem bez słodyczy.

-Przegląd książek kulinarnych, zapoznanie się z ciekawymi przepisami kulinarnymi.

Wykonanie książki kulinarnej- Potrawy z ziemniaków.

Wycieczka do piekarni.

Wymiana przepisów kulinarnych.

-Poznanie dobrych rad dotyczących gotowania i pieczenia.

Uwagi    

Spotkanie odbędzie się na zebraniu ogólnym z rodzicami w listopadzie , bądź on-line

Konkurs dla wszystkich uczniów objętych innowacją

Uczniowie przygotują zdrowe śniadanie

Uczniowie przygotowują sałatkę z wychowawcą

Żywność przynoszą wyznaczeni uczniowie i nauczyciele

Działanie dla uczniów klasy II i III , przeglądanie książek kulinarnych z księgozbioru szkolnego i przyniesionych przez uczniów.

Książkę wykonają uczniowie kl 2

Na wycieczkę wyjadą uczniowie kl 2 i 3

Uczniowie przynoszą przepisy i wymieniają się między sobą

Nauczyciel przygotowuje i omawia z uczniami rady. Każdy uczeń otrzymuje rady i przekazuje je mamie.

Czas realizacji

listopad

Listopad

wrzesień

Styczeń

Grudzień

Grudzień

Grudzień

październik

Grudzień

grudzień

 

 

Blok tematyczny – Ruch to zdrowie

Działanie

- Nauka tańca „ Zumba

- Wycieczka rowerowa do pobliskiego lasu

  

- Wyjazdy na basen

- Wyjazd na plac zabaw do Gorzyc.

- Wystawa fotograficzna„ Przyłapani w ruchu”

- Marsz z kijkami Nordic Walking.

Apel – Sport to zdrowie połączony z pokazami umiejętności ruchowych uczniów/ pokaż co potrafisz/.

Szkolny Dzień Sportu połączony z Dniem Dziecka

Uwagi

Nauka tańca odbędzie się na szkolnych Andrzejkach i Zabawie Karnawałowej

W wycieczce wezmą udział chętni uczniowie

Na basen będą wyjeżdżać uczniowie klasy III

Klasy II i III

Urządzenie wystawy na korytarzu szkolnym zajmie się nauczyciel świetlicy

Marsz z kijkami przewidziany jest raz w miesiącu dla chętnych uczniów i ich rodziców

Apel przygotują wybrani uczniowie

Zawody sportowe dla uczniów klas 0,2,3

Czas realizacji

Listopad

Styczeń

Raz w miesiącu wrzesień, październik, kwiecień, maj, czerwiec

Luty – czerwiec 2022

Październik

2 razy w miesiącu w ciągu roku szkolnego

marzec

 

 

czerwiec

 

Blok tematczny – Jestem bezpieczny

Działanie

-Zapoznanie z obowiązującymi w szkole procedurami dotyczącymi pandemii.

- Zachęcanie rodziców i uczniów do szczepień.

-Wykonanie i omówienie gazetki ściennej – Bezpieczna droga do szkoły.

- Spotkanie z policjantem

-Przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy- zajęcia praktyczne.

- Wycieczka na ulicę – omawianie spotkanych znaków drogowych. Przypomnienie rodzajów znaków drogowych i ich interpretacja.

- Wyposażenie roweru- zajęcia praktyczne. Jazda na rowerze po wyznaczonej trasie na boisku szkolnym.

- Obejrzenie filmów edukacyjnych dla dzieci pt. Bezpieczne zachowania, Dbajmy o bezpieczeństwo, Włącz ostrożność, Bezpieczeństwo dzieci nad wodą , Doktor Kręciołek uczy ratować.

Uwagi

Z procedurami zapozna uczniów nauczyciel świetlicy

Do szczepień zachęcał będzie nauczyciel świetlicy

Gazetkę wykonają opiekunki szkolnego koła PCK i Promocji Zdrowia

Spotkanie z policjantem odbędzie się z inicjatywy dzielnicowego

Zajęcia poprowadzi nauczyciel świetlicy

Wycieczkę poprowadzi nauczyciel świetlicy

Zajęcia praktyczne dla chętnych uczniów

Film obejrzą wszyscy uczniowie

Czas realizacji

Wrzesień

Wrzesień

Wrzesień

Wrzesień, luty

Luty, czerwiec

Październik

Wrzesień

Maj/czerwiec